Benzedrine Sulfate

kr1,853.00

Benzedrine sulfat är ett opioid smärtläkemedel som naturligt finns i flera djur och växter, inklusive människor. Det centrala nervsystemet (CNS) är direkt involverat i att minska känslan av smärta. Detta används också för hjärtinfarkt och laboratoriesmärta. Den kan levereras via munnen, injicera en muskel, injicera den i utrymmet runt ryggraden eller rektalt under huden. Efter cirka 20 minuter uppnås maximal effekt genom intravenös administrering och via munnen efter 60 minuter, varvid effekten varar mellan 3–7 timmar. Det finns också långverkande formuleringar.

Category: