Ketamine

kr200.00

  • Ketamin minskar smärta
  • Ketamin främjar sömn
  • Ketamin minskar anfall
  • Ketamin skyddar hjärnan
  • Ketamin minskar symtomen på PTSD
  • Ketamin kan förbättra astmasymtomen
  • Ketamin hjälper mot tvångssyndrom (OCD)
Category: